Soli Deo Gloria 

Soli Deo gloria is een Latijnse uitdrukking : Alleen aan God de eer. Het is een van de vijf sola's die een basis vormen van de reformatorische beweging t.t.v. de Reformatie, maar ook heden nog de basis vormen voor deze christelijke stroming.